Cenník prác

Cenník je len orientačný , presnú cenu vieme vypočítať až po obhliadke !!!  

TAPETÁRSKE PRÁCE JEDNOTKA CENA
Tapetovanie m2 4,00 až 8,00 €
Odstránenie starej tapety m2 1,00 až 4,00 €
Penetrovanie 1x  m2 0,30 € 
Príprava podkladu (stierkovanie, brúsenie,...)   záleží od podkladu 
     
Maliarske práce    
Maľovanie na bielo 2x m2 1
každý ďalší náter m2 0,5
Maľovanie farebne 2x m2 1,2
každý ďalší náter m2 0,5
Odstránenie starej farby m2 0,60 až 2,00 €
Zakrývanie podlahy papierom m2 0,2
Zakrývanie fóliou nabytok  záleží od množstva  
     
Stierkovacie práce    
Stierkovanie stien m2 3,3
Stierkovanie stropov m2 4,3
Penetrovanie 1x m2 0,3
Sieťkovanie stien m2 3
Sieťkovanie stropov m2 4
Odstránenie starej farby m2 0,60 až 2,00 €
Odstránenie starej tapety m2 1,00 až 4,00 €
     
Pokladanie podláh    
Montáž plav. podlahy - laminát m2 4,00 až 6,00 €
Montáž plav. podlahy - drevo m2 5,00 až 7,00 €
Montáž soklových lišt m2 0,50 až 1,50 €
Montáž prechodových lišt bm 3,3
Montáž prahu ks 3,3
Zrezávanie dverí  ks 3,3
Demontáž starej podlahy m2 2,00 až 4,00 €

 

Všetky ceny sú bez materialu a bez DPH